Događanja

Strojarstvo u energetskoj tranziciji
Strojarstvo u energetskoj tranziciji

Strojarstvo u energetskoj tranziciji

Četvrtak 24. listopad 2019.

Podijeli      

Registracija

 

Konferencija Strojarstvo u energetskoj tranziciji

(u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu)

Energetska tranzicija zahvatila je svijet i donijela značajne promjene energetskom sektoru. Decentralizirana proizvodnja električne energije, zamjena fosilnih goriva s obnovljivim izvorima energije, elektrifikacija transporta, toplinskog i rashladnog sektora uvelike mijenja eletktroenergetski sustav kakav poznajemo. Sve ove promjene imaju značajan utjecaj na ulogu strojarske struke u energetici, a upravo je cilj ove konferencije prikazati koje kompetencije strojara traži nadolazeće tranzicijsko tržište te koja je njihova uloga u energetskoj tranziciji.

Konferencija će se održati 24. listopada 2019. u Velikoj vijećnici FSB-a, a prvenstveno je namijenjena predstavnicima industrije, poduzetnicima, političarima, znanstvenicima, predstavnicima organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim dionicima u energetsku tranziciju i onima koji će to tek postati.

U sklopu ove konferencije, sudionici će saznati o izazovima, implikacijama i mogućnostima koje strojarima donosi energetska tranzicija te mogućnostima suradnje Fakulteta i industrije, pri čemu će poduzetnicima biti pružena prilika da predstave svoj rad i dostignuća. Dodatno k tome, u okviru konferencija organizirat će se i panel diskusije koje će omogućiti dijalog između važnih dionika procesa energetske tranzicije te svih ostalih zainteresiranih dionika.

Pored svih atraktivnih profesionalnih sadržaja, konferencija će pružati i odličnu priliku za razmjenu znanja i umrežavanje.

NAPOMENA: Konferencija će se održati bez obzira na organizirani štrajk nastavnog i nenastavnog osoblja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 24. listopada

Program konferencije

09:30-10:00

Registracija

10:00-10:15

Uvodna riječ

Predstavnik FSB-a
10:15-12:15

100% obnovljiva Hrvatska - koje tehnologije pobjeđuju?

Uvodni predavač: Dr. sc. Iva Ridjan Skov, izv. prof.

Moderator panela: Dr. sc. Goran Krajačić, doc.
12:15-12:45

Pauza za kavu

12:45-14:45

Strojarska radna mjesta u energetici

Uvodni predavač: Dr. sc. Hrvoje Medarac

Moderator panela: Dr. sc. Tomislav Pukšec, doc.
14:45-15:45

Pauza za ručak

15:45-17:45

Kompetencije - što inženjer treba znati do 2050.?

Uvodni predavač: Alan Šišinački, dipl. ing. stroj. (MBA)

Moderator panela: Dr. sc. Neven Duić, red. prof.

 

Panel predavanja

100% obnovljiva Hrvatska - koje tehnologije pobjeđuju?

Uvodni predavač:

Dr. sc. Iva Ridjan Skov, izv. prof.

2012. godine diplomirala je na Procesno-energetskom smjeru. Diplomski rad
je napisala pod mentorstvom prof. Nevena Duića i prof. Brian Vad Mathiesena
sa Sveučilišta u Aalborgu (Danska). Doktorirala je na području električnih goriva
i obnovljivih izvora energije. Njezino je istraživanje usmjereno na načine  
iskorištavanja elektrogoriva u kapljevitoj i plinovitoj fazi za 100% obnovljive  
sustave i analizu energetskih sustava tih putova iz tehničke i socio-ekonomske
perspektive. Trenutno je profeorica na Sveučilištu u Aalborgu.
Panelisti:

Dr. sc. Frano Barbir, red. prof.

Diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1978.,
magistrirao ekološko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu
1984., doktorirao na Sveučilištu u Miamiju 1992. Šef katedre za 
termodinamiku i termotehniku i osnivač i voditelj laboratorija za 
nove energetske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Član Hrvatske akademije 
tehničkih znanosti, Odjel energijskih sustava. Predsjednik Grupe 
predstavnika država – nadzorno-savjetodavnog tijela Zajedničkog 
poduzeća za gorivne članke i vodik (FCHJU), Brussels. Potpredsjednik
Međunarodnog udruženja za energiju vodika (IAHE).

Dr. sc. Ante Ćurković, doc.

Zvanje diplomiranog inženjera strojarstva stekao je 1976. godine na
FSB-u, na istom fakultetu je magistrirao 1980. i doktorirao na
temu energetike 2000. Počinje raditi u tvrtki Končar u sektoru
za proizvodnju i razvoj električnih generatora, a zatim postaje
direktor tvornice Končar-Samobor. Godine 1991. počinje s radom u 
Ministarstvu industrije Republike Hrvatske kao savjetnik ministra 
za industriju, nakon 2 godine prelazi u Hrvatsku elektroprivredu na
mjesto člana uprave HEP-a za proizvodnju, iza 2000. radi kao 
savjetnik uprave HEP-a. do 2009. Zvanje docenta na FSB-u dobio je 2005. 
godine. Osim u firmi Porzana d.o.o. trenutno sudjeluje u nastavi na 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Dr. sc. Vladimir Jelavić

Magistrirao i doktorirao je na FSB-u, području energetike. Trenutno je direktor
odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj u EKONERG-u. Vodio je niz projekata
u  području zaštite okoliša, politikama klimatskih promjena, energetici i 
nuklearnom području. Radio je u Institutu za elektroprivredu, u nacionalnom
uredu Programa za razvitak Ujedinjenih naroda (UNDP) kao voditelj programa
za energetiku i klimu, bio je član timova za pregovaranje pridruživanja EU,  
Kyotskog protokola, Pariškog sporazuma i Konvencije o daljinskom  
prekograničnom onečišćenju zraka. Bio je član uprave Nuklearne elektrane  
Krško u Sloveniji. Objavio je 15 originalnih znanstvenih radova i autor je više  
od dvije stotine studija. Znanstveni  je suradnik i voditelj kolegija Energetika i  
klimatske promjene na postdiplomskom studiju.

Gordana Lalić, mag. ing. stroj.

2004. godine diplomirala je na procesno-energetskom smjeru. Za diplomski
rad dodijeljena joj je nagrada Hrvoje Požar za posebno zapažen rad iz 
područja energetike. od 2013. godine direktorica je gradskog poduzeća za
izgradnju grada te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.
Kao kreatorica i implementator politike energetskog razvoja na razini
jedinice lokalne samouprave, do sada je koordinirala provedbu preko 30
projekata u  području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije,
e-mobilnosti, zaštite okoliša, održivog razvoja, te politikama ublažavanja
i prilagodbe klimatskim promjenama. Autorica je svih, do sada izrađenih,
strateških dokumenata na lokalnoj razini koji imaju za cilj postizanje 
ciljeva Europske energetske politike u području ublažavanja i prilagodbe 
klimatskim promjenama.

Domagoj Validžić, dipl. ing. stroj.

Diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu,
na smjeru energetska postrojenja. Od 2006. godine zaposlen je u 
Ministarstvu gospodarstva, na poslovima vezanima uz energetski sektor,
odnosno obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Od 2012.
godine radi na poslovima vezanim uz tehničko zakonodavstvo i industrijske
politike unutar Sektora za industrijsku politiku i tehničko zakonodavstvo. 
U lipnju 2016. dolazi na mjesto načelnika Sektora za energetiku unutar 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a trenutno obnaša dužnost 
pomoćnika ministra za energetiku.
Moderator panela: Dr. sc. Goran Krajačić, doc.

 

Strojarska radna mjesta u energetici

Uvodni predavač:

Dr. sc. Hrvoje Medarac

Diplomirao je 2004. godine na Procesno- energetskom smjeru, a doktorirao
na području strategije poslovanja na Leeds Beckett University u Engleskoj. 
Karijeru je započeo u tvrtki Lega (energetski konzalting), nakon čega je radio
u ministarstvu nadležnom za energetiku, u Enerkonu (projektiranje) i Fondu 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od 2012. godine radi u 
Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije, prvo u Ispri (Italija), 
a trenutno u Pettenu (Nizozemska). 
Panelisti:

Dr. sc. Jakov Baleta, doc.

Trenutno je zaposlen na Metalurški fakultetu, Sveučilište u Zagrebu.
Njegova područja istraživanja uključuju, ali nisu limitirana na sljedeće:
izgaranje amonijaka, obrada dimnih plinova, numeričko modeliranje, 
solarne dizalice topline, energetsku analizu GViK sustava, hlađenje 
plinskih turbina i rasplinjavanje biomase. Autor je 18 znanstvenih 
radova indeksiranih na Scopus bazi s trenutnim h-indeksom 8. Trenutno
je gostujući urednik specijalnog izdanja Journal of Cleaner Production
posvećenoj SDEWES konferenciji.

Ivica Jakić, dipl. ing. stroj.

Diplomirao je 1997. godine na projektu tvornice etilena u INA-Naftaaplinu
Zagreb.Tijekom studija radio je foto reportaže za hrvatske magazine iz
New Yorka , Hollywooda, Londona, Beiruta te je za Croatia records izrađivao
fotografije omota skoro svih tada poznatih izvođača. Nakon završene prakse
u Astra-Mašinoimpexu u Zagrebu 1983.godine odlazi u Austriju i otvara 
privarnu tvrtku u Grazu i ured u Hong Kongu. Radio je za međunarodne tvrtke
kao Mobil oil, čeličane IMS Hoselmann Stahl, Kraft Anlage Munchen, Alpiq 
Švicarska, Burkhardt Compressor Švicarska. Exoy Green energy Švicarska, 
Petrokemijsku industriju Luksemburg, Edeltech Israel, Topack Japan....
Kao Sudski vještak za strojarstvo radio je procjenu TE Plomin 2.
Predsjednik je Švicarsko-Hrvatske gospodarske udruge.

Danica Maljković, mag. ing. stoj.

Diplomirala 2005. na Procesno-energetskom smjeru FSB-a, na temi procjene 
potencijala primjene energetske učinkovitoti u dječjim vrtićima u Hrvatskoj.
Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci završava MBA studij Ekonomija Energetskog 
Sektora, te se nada skoroj obrani doktorske disertacije na FSB-u. Od 
završetka studija, radi u Energetskom institutu Hrvoje Požar, trenutno na 
poziciji zamjenice voditeljice Odjela za organizaciju i gospodarenje u 
energetici. Prvi projekt na kojem je radila 2005. godine je bio vezan za 
geotermalno daljinskog grijanje, te se tim temama bavi i danas – daljinskim
grijanjem i razvojem projekata obnovljivih izvora energije.

Dr. sc. Ivica Mihaljević

Diplomirao je 1991. studij strojarstva smjer procesno-energetski na 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu. Na istom 
fakultetu magistrirao je 1998. i doktorirao 2016. godine. 
Radio je kao rukovoditelj ovog Odjela i tehnički rukovoditelj Pogona Osijek
u HEP-Toplinarstvu, a od 2004. je direktor Pogona Osijek. Bio je suradnik
u izradi Nacionalnog energetskog programa "KUENcts – program
energetske efikasnosti centraliziranih toplinskih sustava" (Energetski
institut H. Požar, 1998. godina). U razdoblju od 2006. do 2010. godine
sudjelovao je u provedbi projekta revitalizacije toplinskog sustava u gradu
Osijeku sufinanciranog kreditom Svjetske banke. Član je Hrvatske komore 
inženjera strojarstva, Društva energetičara Osijek i Lean Menadžment Inicijative. 
 

Dr. sc. Luka Perković, doc.

Doc. dr. sc. Luka Perković je diplomirao 2007. i doktorirao 2014.
godine na FSB-u  s doktorskim radom iz područja računalne 
dinamike fluida. Od 2015. godine radi kao docent na 
Rudarsko-Geološko-Naftnom Fakultetu unutar istog Sveučilišta.
Njegovo trenutačno područje istraživanja je energetsko planiranje
sustava s visokim udjelom obnovljivih izvora energije i naglaskom
na geotermalnu energiju. Dva izdvojena znanstvena projekta na kojima
je radio su ESCOM - Evaluation System for CO2 Mitigation (radio na 
detaljnom modeliranju ORC sustava) i HAWE - High Altitude Wind 
Energy (radio na CFD analizi aerodinamike rotirajućih cilindara).
Član je Jadranske sekcije instituta za izgaranje i SDEWES centra.
Moderator panela: Dr. sc. Tomislav Pukšec, doc.

 

 

Kompetencije - što inženjer treba znati do 2050.?

Uvodni predavač:

Alan Šišinački, dipl. ing. stroj. (MBA)

Alan Šišinački, u proteklih 15-tak godina predsjednik Uprave Holcima u 
nekoliko europskih zemalja, vodio značajne akvizije, poslovne preokrete te
strateške investicije. Danas predaje Management & Leadership programe te 
radi kao konzultant u brojnim industrijama. Aktivan kao volonter u raznim
inicijativama i udrugama. Osim studija strojarstva završio MBA studij, 
IEDC (MBA with honors), Management Program, Harvard Business School.
Panelisti:

Boris Adum, dipl. ing. stroj.

Diplomirao je 2002. na Procesno-energetskom smjeru te mu je dodijeljena 
medalja fakulteta. Karijeru je započeo na ispitivanju opreme za nadzemne 
vodove. Zadnjih sedam godina radi na projektiranju visokonaponskih
dalekovoda. Od 2012. godine radi u Norveškoj u Statnett-u u odjelu koji se  
bavi projektiranjem visokoponanonskih nadzemnih vodova. renutno sudjeluje
na projektu vezanom uz on-line monitoring i predviđanje opterćenja
lalekovoda ledom. Drugi trenutni projekt je vezan uz mjerenje i atenuaciju 
vibracija na prijelazima preko fjordova. 

Nebojša Gavrilov, dipl. ing. stroj.

2008 g. diplomirao je na Procesno-energetskom smjeru, dugogodišnji razvojni
inženjer u poduzeću Končar - Energetski transformatori (Zajedničko društvo
Siemens AG i Končar d.d.). Bavi se razvojem i izradom alata za modeliranje
prijenosa topline i tvari unutar i van transformatora. Također, sudjeluje 
u provedbi digitalne transformacije proizvodnih procesa - implementacija 
IoT-a u proizvodnom procesu izrade transformatora. 

Zoran Majstrović, dipl. ing. stroj.

Diplomirao je 2003. na Procesno-energetskom smjeru te mu je dodijeljena
medalja fakulteta. Glavni fokus u karijeri su mu turbostrojevi i prateća
oprema sa naglaskom na povećanje pouzdanosti i energetske učinkovitosti
kroz primjenu naprednih metoda dijagnostike i sistema upravljanja. Radi
na energetskim postrojenjima u naftnoj, procesnoj i industriji proizvodnje
električne energije. Zadnjih 6 godina, fokus širi i na sisteme izgaranja
sa naglaskom na smanjenje emisija i optimizaciju izgaranja.

Mr. sc. Rudolf Stracaboško

Održao je brojna predavanja iz tehničke domene energetike, geopolitike
energije, liderstva i menadžmenta razvoja tehnologija, te razvoja 
projekata i prodaje kompleksnih postrojenja za proizvodnju električne 
energije na FSB-u, FER-u i HAZU-u i drugdje. Član dvaju vijeća Hrvatske
Akademije Znanosti i Umjetnosti: Znanstveno vijeće za naftno-plinsko 
gospodarstvo i energetiku i Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj.

Dr. sc. Vlasta Zanki

Diplomirala je 1998. god. na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu 
tehniku (FSB). Magistrirala je 2002. god. te doktorirala 2006. god. na Visokoj 
kraljevskoj tehničkoj školi (Kungliga Tehnican Hogskolan – KTH) u Stockholmu u 
području energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom u hotelskom  
sektoru. Karijeru započinje kao znanstveni novak na FSB-u, a nakon toga u  
Programu Ujedinjenih naroda za razvoj, gdje je od 2008 bila voditeljica 
Programa Vlade RH “Dovesti svoju kuću u red”. Sedam godina je bila direktor 
tvrtke HEP ESCO d.o.o.. Sudjelovala je u izradi više publikacija u području 
energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom kao urednik ili autor te 
sudjeluje u izvođenju više edukacijskih programa. Potpredsjednica je Upravnog 
odbora Hrvatskog Savjeta za zelenu gradnju od 2015 godine. 
Moderator panela: Dr. sc. Neven Duić, red. prof.

 

Organizacijski odbor:

Dr. sc. Neven Duić, red. prof.

 

Dr. sc. Goran Krajačić, doc.

 

Dr. sc. Tomislav Pukšec, doc.

 

Iva Gavran

 

Ana Lovrak

 

Filip Jurić

 

 

Registracija

 

Facebook event

 

Pokroviteljski paketi

 

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.